Stroke Club

– det är aldrig kört

Välkommen till Stroke Club. Ett sätt att skapa gemenskap, stolthet och glädje för oss som drabbats av stroke.